Rekisterinpitäjä
Elina Sumén / Vivart avoin yhtiö, Ainolankaari 5 A 18, 40520 Jyväskylä
Y-tunnus: 2235739-3
info@markkinoi.com
3. Rekisterin nimi
Vivart avoin yhtiö asiakasrekisteri.
4. Käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitoon ja laskutukseen. Rekisteriä voidaan käyttää markkinointiin yrityksille ja yhteisöille.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin talletetaan nimi, osoite, puhelinnumero, sekä y-tunnus.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan rekisteröidyltä, liiketoiminnan ohessa.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset .
Rekisteritietoja ei luovuteta muille osapuolille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tulostettu aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköinen aineisto säilytetään salasanalla suojattuna, aineistoon on pääsy ainoastaan Vivart avoimen yhtiön yhtiömiehillä.